Varaždin—prvo mjesto razmjene iskustava za razvoj suupravljanja u kulturi

>> Od aktivacije motiviranih pojedinaca do kvalitetnih projekata i suradnji