Uspješno održan prvi modul edukacija u kulturi

Prošlog tjedna u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier uspješno su održane radionice i edukacije prvog modula o sudioničkom planiranju u sklopu edukacija jačanja kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme u području sudioničkog upravljanja u kulturi.

>> Galerija fotografija: Edukacije sudioničkog planiranja

Edukacije su se održavale u multimedijalnoj dvorani Tehnološko-inovacijskog centra Međimurje, a vodili su ih iskusni edukatori Mirela Travar i Antun Sevšek zagrebačke organizacije Operacija grad.

Intenzivni plan rada uključivao je analizu i mapiranje postojećeg stanja u kulturi Međimurske županije i grada Čakovca na temelju istraživanja i analiza ACT Grupe, projektno planiranje i strateško planiranje u kulturi te opširan praktični rad na temelju kojeg se napravila kvalitetna baza za buduće module edukacija.

Osim predviđenog plana rada, sudionici su imali priliku doznati brojne informacije o uspostavljanju suradnje grada i nezavisne kulturne scene u Zagrebu na jedinstvenom primjeru zagrebačkog centra za nezavisnu kulturu i mlade – Pogonu. Dugogodišnje iskustvo edukatora Operacije Grad pokazalo je da se iz prijeđenih prepreka, savladanih izazova i dobrih iskustava može itekako puno naučiti i praktično primijeniti na primjeru suradnje javnih institucija, udruga u kulturi, kulturnih i umjetničkih organizacija u našem lokalnom okruženju.

Idući modul edukacija obuhvatit će teme programiranja u kulturi  te će se nadovezati na postavljene temelje s edukacija o sudioničkom planiranju u prvom modulu. Operacija grad održavat će edukacije 16. i 17. svibnja u zgradi Scheier, a 23. i 24. svibnja u Tehnološko-inovacijskom centru Međimurje edukacije će držati predstavnica zagrebačkog Pogona.

Svi zainteresirani, članovi udruga u kulturi, kulturnih i umjetničkih organizacija i javnih institucija za sudjelovanje se mogu prijaviti putem obrasca na linku, a dodatne informacije o edukacijama i edukatorima mogu se pronaći u priloženom dokumentu.

Edukacijski ciklus jačanja kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme za procese sudioničkog upravljanja u kulturi organizira se u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier koji provodi Platforma za Društveni centar Čakovec u partnerstvu s Međimurskom županijom, a sufinancira ga Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (natječaj Kultura u centru) u 100% iznosu od 2.499.436,82 kn. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a završava zaključno s 29. listopadom 2020. godine.