U siječnju nove edukacije u zgradi Scheier – PRIJAVE OTVORENE!

Želite aktivno građanstvo, razvijati volonterizam, pokretati kampanje i akcije, poboljšati timski rad ili povećati vidljivost svojih programa u zajednici?

Ako je odgovor na bilo koje od ovih pitanja da, prijavite se na Edukacijski ciklus za razvoj aktivacije građana financiran iz projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier koji će se u 22., 25. i 27. siječnja održavati u zgradi Scheier.

Sudjelovanje je besplatno, prijave su obavezne, a broj sudionika je ograničen.

Prijavni obrazac ispunjava se na linku: https://forms.gle/GHr4zBcHsHRp6h4t6

Rok za ispunjavanje prijavnice je: srijeda, 15. siječnja 2020. u 12:00 sati

DATUMI I VRIJEME ODRŽAVANJA EDUKACIJA:  22.,25. i 27. siječnja 2020. od 9 do 15 sati (+ 2 sata vašeg samostalnog rada)

LOKACIJA: Zgrada Scheier, Ul. Matice hrvatske 2, Čakovec

VODITELJICA EDUKACIJA: Marina Kolar, obrt Konekta

O EDUKACIJSKOM CIKLUSU

Kroz edukacijski ciklus od 3 cjelodnevne radionice na interaktivan način će se obraditi teme: aktivno građanstvo, volontiranje, razvoj kampanja i akcija, povećanje vidljivosti programa u zajednici, timski rad. Svi oni koji će sudjelovati na sve tri radionice dobit će potvrdu o završenom Edukacijskom ciklusu za razvoj aktivacije građana.  Više informacija nalazi se u prijavnom obrascu.

1. DAN:  Volonterstvo za organizatore volontiranja i volontere, aktivizam. (srijeda, 22. siječnja 2020.)

2. DAN: Razvoj kampanja i akcija, timski rad. (subota, 25. siječnja 2020.)

3. DAN: Povećanje vidljivosti programa u zajednici. (ponedjeljak, 27. siječnja 2020.)

Prijaviti se mogu: predstavnici udruga članica Platforme za Društveni centar Čakovec, predstavnici društvenih, kulturnih i umjetničkih udruga, organizacija i ustanova, predstavnici Grada Čakovca i Međimurske Županije te svi ostali zainteresirani građani.

Edukacije vodi Marina Kolar, vlasnica obrta za edukaciju i savjetovanje Konekta, iza koje je 18 godina organizacija akcija i kampanja, razvoja volonterskih programa, edukacija volontera i organizatora volontera te kreiranja različitih projekata za razvoj zajednice i aktivnog građanstva. Certificirana je edukatorica Švicarskog programa za razvoj kompetencija i karijere (CH-Q metoda), profesionalna savjetnica i stručnjakinja za organizacijski razvoj i razvoj zajednice.

Platforma za Društveni centar Čakovec u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier u siječnju 2020.godine organizira Edukacijski ciklus za razvoj aktivacije građana.

Projekt je financiran od Europske unije u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (natječaj Kultura u centru) u 100% iznosu od 2.499.436,82 kn, a partner Platforme za Društveni centar Čakovec na projektu je Međimurska županija. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a završava zaključno s 29. listopadom 2020. godine.