Sudjelujte u rujanskim edukacijama Novih praksi

Želite strateški razviti ključne vještine bitne u poslovnom, ali i privatnom okruženju? Prijavite se na treći klaster edukacijskog ciklusa jačanja kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme za procese sudioničkog upravljanja u kulturi pod nazivom Sudioničko odlučivanje koji će obuhvatiti neke od najbitnijih faktora u uspostavljanju konstruktivnih i kvalitetnih odnosa – komunikacijske vještine, timski rad, konsenzus , moderiranje,  medijacija i facilitiranje.

Edukatorice Monika Pažur i Anamarija Sočo (platFORMAT, baza trenera Mreže mladih Hrvatske) sa sudionicima edukacija će raditi na ključnim vještinama bitnim kod sudioničkog odlučivanja. Edukacije će obuhvaćati teorijski i praktični rad svih sudionika, a fokus će biti na vještinama pojedinaca, stvaranju konstruktivnih odnosa, civilno-javna partnerstva, suradnja i komunikacija među pojedincima i udrugama.

Edukacije su prvenstveno namijenjene za sve članove udruga u kulturi, javnih institucija, organizacija ali i za sve ostale zainteresirane za djelovanje u kulturi. 

Lokacija edukacija: Zgrada Scheier, Ul. Matice hrvatske 2, Čakovec

Datumi i vrijeme edukacija:

  • Ponedjeljak i utorak, 9. i 10. rujna od 9:00 do 17:00 sati,
  • Ponedjeljak i utorak, 16. i 17. rujna od 9:00 do 17:00 sati

Prijave novih sudionika otvorene su do 5.rujna u 12:00 sati putem obrasca na linku.