Rezervacija dvorana zgrade Scheier

Odaberite prostor za rezervaciju

Iz padajućeg izbornika odaberite koju dvoranu želite rezervirati za prijavljeni događaj. Mogućnosti su gornja dvorana/etaža na katu, donja dvora/etaža u prizemlju ili obje dvorane.

Kategorija programa

Da li je program koji prijavljujete komercijalan (prodaja, naplata ulaznica i slično) ili besplatan?

Ako je program komercijalan molimo navedite planirane prihode od prijavljenog programa.

Razdoblje korištenja

Odaberi početak i kraj, odnosno razdoblje korištenja dvorane. Datume možete unijeti u zadanom formatu dan.mjesec.godina ili odabrati putem padajućeg izbornika na kraju polja.

Podaci o korisniku

Za kvalitetniju prijavu svakako ispunite sve informacije koje su navedene u obrascu.


Znakova 0 od 800.

Informacije o programu

Program koji prijavljuje je:


Znakova 0 od 2000.

Oprema

Ovdje priložite arthivirane skice, fotografije ili video vašeg programa. Prihvaćamo ZIP i RAR datoteka veličine do 8 megabajta.

Primjerak prijavnice korisnici mogu skinuti da mogu pripremiti sve podatke prije samog ispunjavanja. Downloadani PDF prijavnice nije predviđen za ispunjavanje.

Spremi kao PDF

Comments are closed.