PREUZMI PDF

Prijavljeni program za korištenje termina u zgradi Scheier

Naziv programa:

Lokacija i termin korištenja:

Kategorija programa:

Program je:

Opis programa:

Predviđeni broj sudionika:

Potrebna oprema:

Naziv prijavitelja:

Kategorizacija korisnika:

Ime i prezime prijavitelja/odgovorne osobe:

OIB prijavitelja:

Adresa:

Poštanski broj i mjesto:

Kontakt telefon prijavitelja:

Adresa elektronske pošte prijavitelja:

Mrežna stranica:

Osnovne informacije o autoru/organizatoru:

Dodatni komentar: