Pravila privatnosti

Zaštita privatnosti

Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier, u daljnjem tekstu Projektprivatnost i povjerljivost osobnih podataka smatra važnim te poštuje privatnost posjetitelja ovih mrežnih stranica u svako doba.

Tko smo mi?

Platforma za društveni centar Čakovec, u daljnjem tekstu Platforma, kao nositelj Projekta, je savez organizacija civilnog društva (udruga) s ciljem unapređenja društveno-kulturnog potencijala zajednice.

Sjedište Platforme nalazi se u Čakovcu, na adresi Dr. Ivana Novaka 38. Platformu možete kontaktirati telefonom na  broj +385 99 660 000 5 i putem elektronske pošte info@drustvenicentar.hr

Osobe mlađe od 18 godina

Ako imate manje od 18 godina, molimo da tražite dopuštenje roditelja/skrbnika prije nego što s nama podijelite svoje osobne informacije.

PRAVILA O PRIVATNOSTI

 1. PODACI KOJE DIJELITE S NAMA

a.)    INFORMACIJE KOJE SAMI UPISUJETE KROZ FORME ZA PRIKUPLJANJE PODATAKA

Vaša e-mail adresa u slučaju da je odlučite podijeliti s nama ispunjavanjem forme za pretplatu na tjedni bilten (newsletter) Projekta.

Podaci koje nam ostavite ispunjavanjem obasca za kontakt.

Podaci koje nam ostavite prilikom popunjavanja obrazaca za prijavu programa i aktivnosti u zgradi Scheier.

b.)   INFORMACIJE KOJE AUTOMATSKI PRIKUPLJAMO OD VAS

Mrežna stranica Projekta koristi kolačiće i prikuplja informacije koje se tiču IP adresa, preuzetog sadržaja, broja posjetitelja, vremena posjeta te demografske podatke posjeta po zemljama, a sve u statističke svrhe. Projekt ne otkriva informacije prikupljene na taj način trećim stranama ni pod kojim uvjetima, osim u slučaju zakonske obveze.

Osim navedenih statističkih informacija, ove mrežne stranice ne prikupljaju podatke o posjetiteljima, osim podataka koje posjetitelji dobrovoljno i na vlastiti poticaj otkriju tijekom komunikacije s Projektom. Svi osobni podaci koje posjetitelji otkriju tijekom komunikacije ostaju strogo povjerljivi i njihovo je procesuiranje usklađeno s Općom uredbom o zaštiti podataka.

 1. KAKO KORISTIMO VAŠE PODATKE

E-mail adrese koje ste nam ustupili putem obrasca za prijavu na tjedni bilten koristimo isključivo za slanje biltena koji se u pravilu šalju na tjednoj bazi.

Vaše e-mail adrese čuvamo u bazi podataka koja se također nalazi na servisu za generiranje mjesečnih biltena. Projekt je poduzeo sve potrebne sigurnosne mjere da osigura korištenje vaših podataka isključivo u svrhe za koje je dana privola.

Podatke koje nam ostavljate ispunjavanjem obrasca za kontakt koristimo za odgovaranje na vaš upit. Anonimizirani podaci mogu se koristiti u svrhe statistike o upitima odnosno savjetovanjima novinara i građana.

Podaci koje nam ostavljate u obrascu za prijavu programa koriste se isključivo u svrhu organizacije samih programa i daljnje komunikacije s prijaviteljem programa.

Prikupljanje informacija putem kolačića služi za optimiziranje korisničkog iskustva te praćenje općih statistika posjećenosti stranice i analizu prometa putem Google Analyticsa (servisa koji omogućuje anonimizirano praćenje posjeta stranici).

Projekt povremeno provodi ankete o učincima svojih programa, istraživanja javnog mnijenja i sl. Ove ankete provode se elektronskim putem ili u pisanoj formi. Pojedinačne svrhe i načini korištenja podataka dio su obrasca za prikupljanje podataka.

Vaši podaci čuvaju se dok traje potreba za njhovim korištenjem u skladu sa svrhom za koju je dana privola. Ukoliko s nama podijelite vašu e-mail adresu za potrebe slanja biltena, ona se čuva dok god Projekt nudi uslugu slanja biltena, osim u slučaju otkazivanja pretplate – u tom slučaju vaša adresa se uklanja iz baze.

Za ostale podatke koje prikupljamo, vaši podaci se čuvaju dok god je to opravdano svrhom prikupljanja ili postoji zakonski rok za držanje podataka.

U svakome trenutku imate pravo zatražiti brisanje ili izmjenu vaših podataka u bazi.

 1. TKO IMA PRISTUP VAŠIM PODACIMA?

Vašim podacima u zaštićenoj bazi koja se čuva na serverima Projekta mogu pristupiti isključivo osobe zaposlene na Projektu ovlaštene za pristup podacima, a za svrhe za koje postoji privola korisnika (dakle, za koje ste dali svoje eksplicitno dopuštenje) ili legalna osnova korištenja. Zaposlenike Projekta i Platforme veže Pravilnik o radu i Pravilnik o zaštiti podataka koji je usuglašen s Općom uredbom o zaštiti podataka.

DIJELJENJE PODATAKA S TREĆIM STRANAMA:

Projekt koristi web servise za slanje biltena i analizu prometa na stranici. Odnos Projekta i svih trećih strana s kojima se dijele vaši podaci uređen je posebnim ugovorima usklađenim s Općom uredbom o zaštiti podataka, a koji jamče da se osobni podaci (e-mail adresa, anonimne statistike o prometu na mrežnoj stranici i sl.) koriste isključivo u svrhe za koje je dana vaša privola. U slučaju korištenja bilo kojeg oblika vanjskih usluga koje uključuju pristup vašim osobnim podacima, pristup se uređuje ugovornim odnosom usklađenim sa Općom uredbom o zaštiti podataka.

DIJELJENJE VAŠIH PODATAKA S TREĆIM STRANAMA IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE UNIJE

Ove mrežne stranice koriste servise, poput servisa za distribuciju biltena MailChimp, zbog kojih se osobni podaci koje dijelite s nama (vaša adresa elektroničke pošte) može prenositi u zemlje izvan teritorija Republike Hrvatske odnosno Europske unije, gdje se nalaze serveri za pohranu podataka. Ove zemlje nemaju nužno jednake zakone zaštite privatnosti kao Europska unija. Davanjem svojih osobnih podataka na korištenje, pristajete na ovakvo dijeljenje, pohranu i korištenje podataka. U slučajevima u kojima se vaši podaci dijele s trećim stranama izvan Republike Hrvatske odnosno Europske Unije, poduzet ćemo sve potrebne korake ne bismo li osigurali da su zadovoljene potrebne sigurnosne i tehničke mjere za zaštitu vaših podataka na način opisan u ovim Pravilima privatnosti.

 1. VAŠA PRAVA NA PRIVATNOST

Prema Općoj uredbi o zaštiti podataka, imate pravo na:

 • Pristup podacima – možete tražiti potvrdu obrađuju li se trenutno vaši osobni podaci i tražiti omogućavanje pristupa tim podacima.
 • Ispravak – imate pravo tražiti ispravak netočnih osobnih podataka (primjerice, možete tražiti da ažuriramo e-mail adresu).
 • Zaborav – imate pravo tražiti brisanje podataka iz baze.
 • Prenosivost – možete tražiti prijenos svojih podataka u drugu bazu i dostavu vaših osobnih podataka u strojno čitljivom formatu.
 • Prigovor – možete uložiti prigovor i tražiti ograničenje odnosno prestanak obrade vaših osobnih podataka.
 • Ograničenje korištenja – možete nas tražiti da prestanemo obrađivati vaše osobne podatke u bilo kojem trenutku
 1. KOME SE OBRATITI ZA ZAŠTITU VAŠIH PRAVA?

Za brisanje, izmjenu, ograničavanje korištenja osobnih podataka kao i sve ostale upite ili zahtjeve vezane za prava koja proizlaze iz Opće uredbe o zaštiti podataka, kontaktirajte nas na info@scheier.hr

Službenik za zaštitu osobnih podataka na projektu je Tomislav Buza, kojeg možete izravno kontaktirati na gore navedenu e-mail adresu.

Pritužbe zbog povrede osobnih podataka u Republici Hrvatskoj istražuje i rješava Agencija za zaštitu osobnih podataka. O načinima ulaganja pritužbe saznajte više na www.azop.hr.

Comments are closed.