Poziv za društveno-kulturne i umjetničke programe

U sklopu projekta „Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier“ (dalje: Nove prakse) sufinanciranog sredstvima iz Europskog socijalnog fonda te sukladno Pravilniku o korištenju zgrade Scheier, Platforma za Društveni centar Čakovec (dalje: Platforma) poziva udruge, umjetničke organizacije, neformalne grupe, pojedince i pojedinke da se najkasnije do 15. lipnja 2019. godine prijave za korištenje besplatnih termina i podršku javnim programima u zgradi Scheier u 2019. godini.

O pozivu

Projektom “Nove prakse” Platforma želi uspostaviti polivalentni javni društveno-kulturni centar i omogućiti infrastrukturu za sukreiranje kvalitetnijeg sadržaja te potaknuti kvalitetniju programsku produkciju i prezentaciju. Sukladno tome, razvija model sudioničkog upravljanja javnim prostorima, povećava uključenost građana i građanima otvara pristup produkciji i prezentaciji društveno-kulturnih i umjetničkih sadržaja u zgradi Scheier.

Javnim/internim pozivom za društveno-kulturne i umjetničke programe za 2019. godinu doprinijeti će se otvaranju i transparentnosti novog modela suupravljanja zgradom Scheier.

U sklopu projekta planiramo uređenje i opremanje zgrade Scheier kako bi unaprijedili prostorne kapacitete polilokacijskog društveno-kulturnog centra i omogućili provedbu kvalitetnog programa. Unutar procesa uređenja i opremanja moguće su izmjene rezerviranih termina, o čemu će korisnici biti obaviješteni 21 dan ranije.

Tko se može prijaviti?

Prijaviti se mogu predstavnici i članovi udruga, umjetničkih organizacija i neformalnih grupa te pojedinci i pojedinke. Poziv je namijenjen svim umjetnicima, aktivistima, društvenim akterima te građanima s područja Hrvatske.

Što se može prijaviti?

Prijaviti se mogu javni programi koji se bave aktualnim društveno-kulturnim temama kroz interaktivni društveno-kulturni događaj i/ili suvremenu umjetničku praksu poput izložbi, predstava, performansa, projekcija, instalacija, intervencija, koncerata te književnih večeri.

Koje je vrijeme realizacije?

Kulturni i umjetnički programi za 2019. godinu realizirat će se od lipnja do prosinca 2019. godine, prema kalendaru raspoloživosti zgrade Scheier za navedeni period. Kalendar je dostupan na sljedećoj poveznici.
Ukoliko je traženi termin prazan u kalendaru, znači da je slobodan ili je u procesu odobravanja.

Koliko će programa dobiti podršku?

Ovim pozivom biti će podržano maksimalno 5 javnih programa.

Koji su uvjeti?

Predloženi programi moraju odgovarati zahtjevima ovog poziva te biti u skladu s Pravilnikom o korištenju zgrade Scheier dostupnim na sljedećoj poveznici.
Javni program za krajnje korisnike (publiku) mora biti besplatan.

Što je uključeno?

Odabrani programi mogu koristiti prostor i svu tehničku opremu zgrade Scheier. Za odabrane programe Platforma će osigurati dodatnu podršku u produkciji i promociji programa u ukupnoj vrijednosti do 3,900.00 kuna po programu.

Detaljnije informacije o prostoru nalaze se na sljedećoj poveznici.

Kako prijaviti program?

Projekti se mogu prijaviti isključivo putem formulara kojemu možete pristupiti na sljedećoj poveznici.  

Krajnji rok za prijavu je 15. lipnja 2019. godine.

Kako će se odabrati programi?

Programski odbor Platforme, kojeg čine stručnjaci iz područja umjetnosti i kulture, odabrati će programe najkasnije 14 dana od isteka roka za podnošenje prijava. Rok za objavu rezultata ovoga poziva je 15 dana od donošenja odluke o odabranim programima.

Za sve dodatne informacije obratite se na:
Kristina Pongrac, koordinatorica programskih aktivnosti kristina@drustvenicentar.hr