Počinju edukacije za razvoj kulturnih aktivnosti i sudioničkog upravljanja

Ovog tjedna u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier u organizaciji Platforme za Društveni centar Čakovec započinju edukacije namijenjene jačanju kapaciteta lokalnih vlasti i udruga članica Platforme za procese sudioničkog upravljanja u kulturi.

Edukacije traju do kraja rujna ove godine, a njihov je cilj potaknuti strukturiran i kvalitetan rad udruga, javnih institucija i organizacija na razvoju kulture i suvremene umjetnosti.

Kroz tri ciklusa edukacija sudionici će uz iskusne edukatore raditi na planiranju, programiranju, međusobnoj koordinaciji i odlučivanju vezanim uz budućnost kulture i suvremene umjetnosti u lokalnoj zajednici, kulturno-umjetničkih programa u zgradi Scheier te jačanju suradnje udruga u kulturi, kulturno-umjetničkih organizacija, javnih institucija i lokalnih vlasti.

Na edukacijama će sudjelovati predstavnici udruga članica Platforme za Društveni centar Čakovec, Međimurske županije, Grada Čakovca, Centra za kulturu Čakovec, članovi ostalih udruga u kulturi i javnih institucija. Međusobnom suradnjom svih strana radit će se uspostavi okvira za jači razvoj kulture i umjetnosti. Neke od tema na kojima će se raditi su i kulturna strategija Međimurske županije, organizacija programa u zgradi Scheier, poslovni model zgrade Scheier, bolja promocija programa te aktivnije uključivanje svih građana u kulturnim procesima.

Edukacije će držati edukatori zagrebačkih organizacija (Mreža Mladih Hrvatske, Pogon i Operacija Grad)  s dugogodišnjim iskustvom djelovanja u kulturi, organizaciji i uspostavljanju civilno-javnih partnerstava, a radit će se uz pomoć analiza i istraživanja ACT Grupe izrađenih upravo za ovu svrhu.

O rezultatima edukacija sve čitatelje ćemo paralelno izvještavati putem vijesti na scheier.hr web stranici, e-biltena  i na društvenim mrežama (Instagram i Facebook).Želite li se uključiti u javne diskusije, umrežavanja i ostala događanja otvorena svim zainteresiranim građanima preporučujemo vam da nas pratite.

Edukacijski ciklus jačanja kapaciteta lokalnih vlasti i članica Platforme za procese sudioničkog upravljanja u kulturi organizira se u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier koji provodi Platforma za Društveni centar Čakovec u partnerstvu s Međimurskom županijom, a sufinancira ga Europska unija u okviru Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. (natječaj Kultura u centru) u 100% iznosu od 2.499.436,82 kn. Trajanje projekta je 24 mjeseci, a završava zaključno s 29. listopadom 2020. godine.