Kronologija

Što je to participativno budžetiranje?

Dana 7. i 8. ožujka prisustvovao sam na radionici participativnog budžetiranja u organizaciji Udruge mladih VUK iz Varaždina. Ova tema je izuzetno bitna za razvoj građana, udruga, politike i njihove kvalitetnije

Blog Opširnije

Koprivnica – regionalno umrežavanje i razmjena iskustva u suupravljanju u kulturi

Sve zainteresirane za  kulturu i razvoj novih kulturnih praksi grada Čakovca, Međimurske županije, grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije pozivamo na Regionalno umrežavanje i razmjenu iskustva u

Novosti Opširnije

Varaždin—prvo mjesto razmjene iskustava za razvoj suupravljanja u kulturi

>> Od aktivacije motiviranih pojedinaca do kvalitetnih projekata i suradnji

Galerija fotografija Opširnije

Od aktivacije motiviranih pojedinaca do kvalitetnih projekata i suradnji

Inicijativom Platforme za Društveni centar Čakovec u sklopu projekta Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier i Udruge mladih V.U.K. ovog utorka, 5.ožujka 2019., u dvorani Centra za mlade pokrenuti su

Novosti Opširnije