Kronologija

Koprivnica – grad potencijala u razvoju nezavisne kulture

Kako razvijati kulturu i umjetnost malih gradova, aktivirati lokalnu publiku te potaknuti kvalitetne suradnje civilnog i javnog sektora? Svaka sredina ima svoje potrebe i društveno-kulturnu situaciju u kojoj djeluje, a

Izdvojeno, Novosti Opširnije

Što je to participativno budžetiranje?

Dana 7. i 8. ožujka prisustvovao sam na radionici participativnog budžetiranja u organizaciji Udruge mladih VUK iz Varaždina. Ova tema je izuzetno bitna za razvoj građana, udruga, politike i njihove kvalitetnije

Blog Opširnije

Koprivnica – regionalno umrežavanje i razmjena iskustva u suupravljanju u kulturi

Sve zainteresirane za  kulturu i razvoj novih kulturnih praksi grada Čakovca, Međimurske županije, grada Koprivnice i Koprivničko-križevačke županije pozivamo na Regionalno umrežavanje i razmjenu iskustva u

Novosti Opširnije

Varaždin—prvo mjesto razmjene iskustava za razvoj suupravljanja u kulturi

>> Od aktivacije motiviranih pojedinaca do kvalitetnih projekata i suradnji

Galerija fotografija Opširnije