OTVORENE PRIJAVE za aktivnosti zadnjeg edukacijskog ciklusa projekta Nove prakse

Zanima vas menadžment i odlučivanje u kulturi, kulturna produkcija ili kritička uloga kulture?

Na zadnjem Edukacijskom ciklusu za razvoj novih formata uključivanja publike bavit ćemo se upravo ovim temama. Iskoristite priliku i sudjelujte na zadnjim edukativnim aktivnostima na projektu Nove prakse.

Broj sudionika je ograničen, zato rezervirajte svoje mjesto što prije.

Edukacije se financiraju iz projekta “Nove prakse – sudioničko upravljanje zgradom Scheier”, a Vaše sudjelovanje je besplatno, ali su prijave obavezne.

Prijavnica s više informacija ispunjava se na linku: https://forms.gle/JCnDefqE1R7wdb658. Rok za ispunjavanje prijavnice je: ponedjeljak, 17. veljače 2020. u 12:00 sati.

Svi polaznici koji će sudjelovati na svim radionicama i predavanjima (Kulturni menadžment – 2 radionice + predavanje, Kritička uloga kulture – radionica + predavanje) dobit će potvrdu o završenom Edukacijskom ciklusu za razvoj novih formata uključivanja publike. 

Na radionice, predavanja i javni razgovor mogu se prijaviti: predstavnici udruga članica Platforme za Društveni centar Čakovec, predstavnici društvenih, kulturnih i umjetničkih udruga, organizacija i ustanova, predstavnici Grada Čakovca i Međimurske Županije te svi ostali zainteresirani građani.

AKTIVNOSTI EDUKACIJSKOG CIKLUSA ZA RAZVOJ NOVIH FORMATA UKLJUČIVANJA PUBLIKE:

KULTURNI MENADŽMENT

Četvrtak, 20.veljače 2020. Zgrada Scheier

Radionica 15:00 – 19:00

Predavanje: Odlučivanje u umreženom društvu 19:30 – 21:30

Petak, 21. veljače 2020. Zgrada Scheier

Radionica , 9:00 – 15:00

KRITIČKA ULOGA KULTURE

Srijeda, 4.ožujka 2020.

Predavanje: Kulturna produkcija, 17:00 – 19:00

Četvrtak, 5.ožujka 2020.

Radionica, 9:00 – 13:00

JAVNI RAZGOVOR

Četvrtak, 5.ožujka 2020.

Javni razgovor o Europskoj prijestolnici kulture, 14:00 – 15:00 sati

FOKUS GRUPE

Fokus grupe namijenjene su samo za udruge članice Platforme, predstavnike Grada Čakovca, Međimurske županije, Centra za kulturu, kulturnih i umjetničkih institucija i organizacija. Svaka fokus grupa je razgovor u trajanju od 60 – 90 minuta.

Utorak  3.ožujka 2020.  17:00 – 18:30 sati

  1. Fokus grupa: Raspodjela moći i odgovornosti u sudioničkom upravljanju

Srijeda  4.ožujka 2020.  9:00 – 10:30 sati

2. Fokus grupa: Pridonosi li sudioničko upravljanje ostvarenju ciljeva organizacija ili ono postaje cilj?

Srijeda  4.ožujka 2020.  12:00 – 13:30 sati

3. Fokus grupa: Pridonosi li sudioničko upravljanje ostvarenju individualnih ciljeva ljudi uključenih u proces sudioničkog upravljanja?

Voditelj svih aktivnosti u sklopu ovog Edukacijskog ciklusa bit će Davor Mišković koji je u okviru Europske prijestolnice kulture voditelj programskog pravca Dopolavoro. Bavi se istraživanjima, kulturnim politikama i umjetničkom produkcijom. Radio je kao savjetnik za međunarodnu kulturnu suradnju u Ministarstvu kulture, u Drugom moru je provodio istraživanja, kulturne programe, galerije, festivale, konferencije, seminare i radionice, a radio je i s lokalnim upravama na unapređenju kulturnog sustava kroz izradu strateških dokumenata, koordinirao je izrade kulturnih strategija Istre, Pule, Labina i Pazina. 

Više informacija o Edukacijskom ciklusu za razvoj novih formata uključivanja publike.