SCHEIEROVA ZGRADA Od široke društvene namjene do prodavaonice pokućstva

Prije stotinjak godina zgrada Dragutina Scheiera je činila dio društveno-kulturne jezgre grada Čakovca i to uz Plavi podrum, hotel Zrinski, Kasino (današnji Dom Sindikata) te gradsku kavanu Royal.

U prizemlju zgrade nalazila se kavana i čitaonica, dok je raskošna dvorana na gornjem katu bila rezervirana za balove i kino predstave. Naime, na gornjem katu se od 1923. godine nalazilo kino Zrinski s oko 230 sjedala.

Namjena zgrade Scheier bila je, dakle, društvena.

Iako u daleko drugačijim društvenim prilikama i tek u počecima urbanom razvoja grada Čakovca zanimljiv je primjer tog privatnog prostora koji ima široku društvenu namjenu.

Kroz stotinjak godina društveno uređenje se uvelike promijenilo i danas je sasvim uobičajeno da se privatni prostori isprva gledaju kao sredstva za generiranje profit, dok se društveni značaj uvelike zanemaruje.

I tako je zgrada do 1941. godine, odnosno do ratnih godina, imala širu društvenu namjenu dok je nakon drugog svjetskog rata nacionalizirana i u nju ulazi trgovačko poduzeće.

Zgrada koja je do tada imala društvenu namjenu odjednom počinje prodavati kuhinjsko pokućstvo.