Što je to participativno budžetiranje?

Dana 7. i 8. ožujka prisustvovao sam na radionici participativnog budžetiranja u organizaciji Udruge mladih VUK iz Varaždina. Ova tema je izuzetno bitna za razvoj građana, udruga, politike i njihove kvalitetnije

Blog Opširnije

Kako funkcionira Scheierov blog

Scheierov blog otvoren je u sklopu provedbe projekta “Nove prakse – suradničko upravljanje zgradom Scheier”. Kako se provedbom projekta želi uspostaviti društveno-kulturni prostor koji bi povezivao

Blog Opširnije